You are currently viewing 【傳聞中的監獄學校】「監獄式女校」的真相──聖保祿中學

【傳聞中的監獄學校】「監獄式女校」的真相──聖保祿中學

聖保祿中學是一所資助中學(女校),其直屬小學為聖保祿天主教小學。今年中學畢業季期間,聖保祿中學在網絡上「爆紅」,事因該校老師報警欲趕走在校門留影的中六畢業生。不少網民認為該老師的作法實在「不合情理」及「與時脫節」,而該校的校規亦因此成為討論話題,被形容為「監獄式校規」。此事令不少有意讓孩子就讀該校的家長產生猶疑,但下判斷不能只依據一件事,現在就讓我們一起在Tutor Circle尋補探討聖保祿中學究竟是一所怎樣的女校。
 


「監獄式校規」真定假?

網上流傳的校規由舊生及現讀學生爆出,他們指學校校規嚴厲,除學生手冊列明的校規外,開學後會派額外四五張附加規矩包括:頭髮不能過短,不可身穿校服在街上進食,不可與異性近距離接觸,禁止聯校活動,清涼天不可穿冷衫等等。另有舊生談及校園生活時,指曾見過老師親自去太古溜冰場「捉學生」,亦曾見訓導跑幾層樓「追學生」,違規或者做錯事會被要求寫「悔過書」。可見該校對學生的規管十分嚴格,不容許「出格」行為。但亦有家長支持學校的管教模式,認為有助培養女孩們自律、自重及自愛。嚴厲的校規是真有其事,但若孩子本來服從性及自律性高,便稱不上是「監獄式」,反而更加適合他們。故此,家長在擇校時應了解學校文化,考慮孩子的性格是否能夠適應。

圖源:聖保祿中學

學業成績

聖保祿中學是Band1A學校,歷屆DSE表現良好,2018年本地學士課程取錄比率達71%,在全港全日制中學排名約第9至18名。學校十分注重學生的學業成績,與大部分學校一樣編排「精英班」與「普通班」。不少家長及學生表示功課壓力大,平均十一點後才能上床休息。雖然課業多,但亦有家長表示對能力足夠的學生來說壓力不大,部分舊生亦指印象中放學後很清閒。因此,家長應該考慮孩子的承受能力及學習能力,選擇是否就讀功課多競爭大的學校。難以應付而強行就讀或會變成「拔苗助長,適得其反」。課外活動

該校大約有40個學會/興趣小組/隊伍供學生參加,包括學術、藝術、運動、制服團隊、社會服務等範疇,令不同興趣或才能的學生發揮所長。相較其他學校,聖保祿中學較少參與學界比賽或舉辦活動,然而有家長表示近年學校多了課外活動,女兒的中學生活也算輕鬆愉快。所以家長們不必憂心校園生活會太過沈悶,只要學生積極參與活動,在校風嚴厲的聖保祿中學也能收穫活潑的青春。但若家長想孩子在運動領域發展,考慮其他學校較好。


Copyright © 2022 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2022 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

總結

聖保祿中學較為偏重學業表現,在學生成績上投放較多資源,並且注重學生的行為舉止,以繁多的校規約束規範學生。香港學校眾多,各具特色,校規五花八門,最重要的是學生與學校能夠互相遷就。家長及學生在擇校時應充分了解學校的文化背景,教育方式,並評估自身是否適合該校。
 
【延伸閱讀】全港第一女子英中?聖傑靈女子中學全面睇
【延伸閱讀】中學補習就唔出奇姐,咁辛苦入到大學都要補習?
 
此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。
 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過10,000個三大導師,即日幫你搵一個合適既導師!

想搵 一個合適既私補老師

 

DSE讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

緊貼尋補 BlogFacebook  Instagram,尋補?Tutor Circle
 
Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp smaple 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式


*此文章由 Blogger個人/編輯團隊 分享並僅供參考,意見及內容並不代表本網誌立場,Tutor Cricle 尋補 對信息或內容所招至的損失或損害,不會承擔任何責任。


尋補?Tutor Circle!

其他人還看了……

中學排名  呈分試  升中面試  英文補習
大學收分  Jupas  副學士  DSE筆記
大學五件事  私補價錢  Ocamp  暑期工
生日好去處  IQ題  任坐Cafe

留言