You are currently viewing 【育兒繆誤】「孩子可能沒有食物敏感,而是對塵蟎過敏。」拆解三個食物敏感測試的謬誤 [了解孩子]

【育兒繆誤】「孩子可能沒有食物敏感,而是對塵蟎過敏。」拆解三個食物敏感測試的謬誤 [了解孩子]

透過食物敏感測試,可找出個別人體對哪些致敏原過敏,不過,並不是所有致敏原都來自食物。有些孩子的濕疹、哮喘、鼻敏感,總是不好起來,簡直是苦在兒身,痛在娘心。試過塗藥膏,用手工皂洗澡,戒奶,戒這戒那卻總戒不掉敏感症狀。然而,大家可能都忽略了該從源頭著手;很多人對「致敏原」認識不深,不知道「敏感」或「過敏」是什麼,甚至以為所有敏感症狀都是「戒口」便可根治。其實,有時候你的孩子皮膚敏感未必是食物敏感,而是對塵蟎過敏,這樣怎樣「戒口」都避免不了。這篇筆者在TutorCircle尋補跟大家細說三個對食物敏感測試的誤解。

封面圖片來源

 

 

謬誤一:IgG血液測試可準確找出致敏原

在血液測試中,有分IgG和IgE兩種,兩組英文很相似但不一樣。香港過敏會顧問兼免疫及過敏科專科鄔揚源醫生指,想知道對哪種致敏原過敏,應接受IgE抗體血液過敏測試。IgE抗體血液過敏測試的原理是量度血液中流動的IgE抗體數量對哪一種抗敏原有反應,有反應則代表對該致敏原呈陽性結果。坊間有不少IgG測試報告顯示IgG水平,其實這水平意義不大,因IgG對大部分食物都呈陽性反應,所以這水平並不代表食物敏感。因此,切勿以IgG作過敏測試和確診過敏的工具。家長不要單看IgG測試報告就以為孩子對報告上的食物過敏,如果只給孩子極少種類的食物,恐怕只會弄巧反拙,分分鐘令子女營養不良!緊記,IgG血液測試 ≠ IgE血液測試!

謬誤二:單靠血液測試結果已可知對哪些致敏原過敏

血液測試,以至任何過敏測試,都不應成為找出致敏原和正確避免過敏措拖的唯一手段。鄔醫生提到,任何測試都有可能出現假陽性或假陰性的結果,而各個受認可的IgE測試方法都有不同的靈敏度、標準,所有測試結果只能夠作為參考,而不能作食物敏感的診斷標準。他建議市民如發現有過敏症狀,應及早求醫。


Copyright © 2021 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2021 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

謬誤三:所有過敏症都可透過戒口而斷尾

過敏原數以千計,家長要留意別在做任何測試或向醫生諮詢前就先「自己做醫生」。曾經,一個媽媽嚴格限制七歲女兒飲食,因認為蘋果有益健康,要女兒每天吃一個,測試後發現她竟對蘋果嚴重過敏;一名16歲少年患有嚴重鼻敏感和濕疹,他媽媽過往以為是食物敏感所致,結果經測試結果顯示其實他對塵蟎過敏,根本不是因食物中的致敏分子而敏感。通常,「你以為的」都不是真相,而且,過敏症未必通過戒口便能完全避免。

向醫生查詢最穩陣

敏感測試有很多種,有食物激發測試、皮膚點刺測試、班點測試、血液測試等等。至於你的孩子適合哪種測試,建議還是向醫生諮詢。各位要明白食物敏感測試的目的並非單單測試致敏原,更重要是教導患者了解和有效地避免致敏原。在此,筆者奉勸家長如欲了解子女是否對某些食物過敏,應及早求醫,切勿把沒有醫生的醫務所或測試中心的敏感測試報告當成「聖經」。望各家長盡早知道子女敏感原因,與健康快樂的子女一同成長。

 

【延伸閱讀】只靠推理也能賺錢的5樣工作?

【延伸閱讀】【歷史系出路】讀文科注定乞食?歷史系有咩出路?

【延伸閱讀】【英國資訊】英國飲食文化知多少?

 

此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。

 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過10,000個三大導師,即日幫你搵一個合適既導師!

想搵 一個合適既私補老師

 

DSE讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

緊貼尋補 BlogFacebook  Instagram,尋補?Tutor Circle

 

Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp smaple 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式

留言