You are currently viewing 【龍舟比賽】又到端午!2020香港龍舟比賽情報

【龍舟比賽】又到端午!2020香港龍舟比賽情報

端午節就快到啦,除左係呢個節日諗起要食粽子之外,當然仲有每年傳統嘅龍舟比賽,而大多數嘅龍舟比賽都係集中係端午節正日,6月25日(星期四),香港多區都會舉行龍舟比賽呢項盛事。今次Tutor Circle尋補就同大家分享2020香港龍舟比賽情報。

龍舟競渡簡介

龍舟競渡係一項歷史悠久嘅端午節活動,亦係一個傳統嘅祭神儀式,活動意在夏季驅除瘟疫同祭龍祈福。

圖片來源

2020香港龍舟比賽時間

由於新冠肺炎疫情持續,今年多項龍舟比賽將會取消或者延遲,大家要留意啦。以下會列出部分2020香港龍舟比賽嘅時間。


Copyright © 2021 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2021 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

赤柱龍舟 端午節 2020

原定於端午節當日舉行嘅赤柱國際龍舟錦標賽因為疫情影響嘅關係將會延至十月份舉行。

 

赤柱國際龍舟錦標賽 2020

赤柱國際龍舟錦標賽2020將會順延至10月11日舉行。

但係經過龍舟協會商討之後,認為龍舟競渡係歷史悠久嘅端午節傳統活動,所以決定係6月25日端午節當日舉行一場龍舟小型比賽。但要注意,呢場比賽會因應疫情嘅情況而更改日期或取消。

 

2020年赤柱龍舟熱身賽取消

赤柱龍舟熱身賽經過慎重考慮後,將會取消。

圖片來源

 

其他延期的龍舟比賽

2020年香港六人龍挑戰賽

日期: 8月16日

地點: 沙田城門河

 

觀塘海濱陽光龍舟賽

日期: 9月16日

地點: 觀塘海濱花園

 

大澳小龍錦標賽

日期: 9月13日

地點: 大澳公眾碼頭 (海濱長廊對出)

 

屯門區小龍公開賽

日期: 11月15日

地點: 屯門區青山灣泳灘

 

圖片來源

總結

希望以上2020香港龍舟比賽情報可以幫到你地,同埋要記住係人多嘅地方帶好口罩,咁就可以安安全全開開心心咁睇龍舟比賽!

 

延伸閱讀:

【日本藥妝必買】去日本買啲咩?幾款你需要知道既神仙美妝藥妝!

【眼藥水推薦】唔知用邊隻眼藥水好? 推薦遊日必買的眼藥水!

留言