You are currently viewing 【公屋進度】公屋輪候進度!就算合資格申請,都要等好耐?

【公屋進度】公屋輪候進度!就算合資格申請,都要等好耐?

studentconversion
tutor registration

圖片來源

公屋為港人提供可負擔得起的居所
公屋為港人提供可負擔得起的居所。


前言

在寸金尺土的香港,土地供應問題十分嚴重,「上樓」顯然是大部分港人最重視的住屋問題,但樓價昂貴的「私樓」並不是所有人都能負擔得起的樓宇選擇。因此,大家其中一個最擔心的問題便是公屋進度。公屋為港人提供可負擔得起的居所,房屋委員會 (房委會) 設有公屋申請制度,藉以公平和有秩序地為符合資格的申請者編配公屋單位。Tutor Circle 尋補接下來為大家介紹公屋進度及其相關問題。
 

現況

圖片來源

有申請者輪候公屋時間長得驚人
有申請者輪候公屋時間長得驚人

首先,根據房屋署資料顯示,在2020年6月底,約有155 800宗一般公屋申請,以及約103 900宗配額及計分制下的非長者一人申請。一般申請者的平均輪候時間為5.5年,當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.0年。上述提到的平均輪候時間約5年半,但非長者1人申請者的輪候時間則長得驚人,甚至需要約三十年的時間方可成功置業,公屋進度非法常緩慢。加快輪候進度

再者,若要加快公屋進度,恐怕只能加上已成年的家庭成員,或者等結婚後,夫妻一起申請了。如家中並無合資格親屬可加入申請,或一般家庭申請想加快上樓速度,申請人可留意「特快公屋編配計劃」。房委會一般每年都會以書面邀請正在輪候公屋的申請者參與計劃。若家中有年滿六十歲或以上的家庭成員,便可在申請時加入他們的名字,並作出聲明,承諾照顧年老親屬,這樣公屋輪候進度便能比一般家庭提早大約六個月,此計劃稱為「天倫樂」優先配屋計劃。
 


Copyright © 2024 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2023 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

優先編配單位機會

圖片來源

天倫樂優先配屋計劃| 香港房屋委員會及房屋署
天倫樂優先配屋計劃

另一方面,房委會也有提供優先編配單位的機會。「天倫樂優先配屋計劃」由「家有長者優先配屋計劃」和「新市樂天倫優先配屋計劃」合併而成,該計劃為家有長者的公屋申請者提供優先編配單位的機會。合資格家庭可視乎地區的選擇和適合家庭情況的單位數目等的相關情況,自行選擇共住一單位或分別入住兩個就近的單位。
公屋申請的可選區域分為4區,包括市區(包括港島及九龍)、擴展市區(包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣)、新界(包括屯門、元朗、天水圍、上水、粉嶺及大埔)及離島(不包括東涌)。根據房委會規定,新登記的公屋申請者只可選3個非市區的地區,但並不包括「天倫樂」計劃申請者,可自由選擇居住區域。
 
延伸閲讀【關愛基金】2020年非公屋、非綜援住戶生活津貼:一文睇清申請過程!
 延伸閱讀【居屋申請】第一課 —「綠表」、「白表」有何分別?
延伸閱讀【學生資助計畫】學生手緊有咩選擇?
 

申請條件

此外,申請人必須已成年(年滿十八歲),現居住於香港並擁有香港入境權,以及其在香港的居留不受附帶逗留條件所限制 (與逗留期限有關的條件除外) 。另外,申請的住戶總每月入息和總資產淨值不超過現行的限額,而其本人及家庭成員亦不可在香港擁有任何住宅物業。
要注意,若是一般家庭申請,申請人必須有一半在香港住滿7年,而且所有成員仍在香港居住。
 

總結

最後,在香港這片地少人多,房屋供應嚴重不足的土地,要搶到一個上樓的機會可謂困難重重。儘管公屋進度度十分緩慢,亦希望以上提供的建議能稍微加快大家「上樓」的速度,以及讓大家對申請公屋的相關問題有更深入的了解。
 
延伸閱讀【保就業計劃】工資補貼詳情及申請方法
延伸閱讀【副學士】SSSDP課程是甚麼?淺談新資助計劃
 
此文章純屬blogger個人分享,並不代表本網誌立場。
 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過35,000個三大導師,最快兩小時幫你搵一個優秀既上門導師!

想搵 一個合適既私補老師

DSE讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

緊貼尋補 BlogFacebook  Instagram LinkedIn,尋補?Tutor Circle
 
Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp sample 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式

 
 

*此文章由 Blogger個人/編輯團隊 分享並僅供參考,意見及內容並不代表本網誌立場,Tutor Circle 尋補 對信息或內容所招至的損失或損害,不會承擔任何責任。


尋補?Tutor Circle!

其他人還看了……

中學排名  呈分試  升中面試  英文補習
大學收分  Jupas  副學士  DSE筆記
大學五件事  私補價錢  Ocamp  暑期工
生日好去處  IQ題  任坐Cafe

留言