You are currently viewing 【升中試】2021升中呈分試vs升中試 了解中學入學考試歷史

【升中試】2021升中呈分試vs升中試 了解中學入學考試歷史

升中試是家長疲於奔命的惡魔,它令家長著緊子女的成績之餘,又害怕他們承受太大壓力。家長四處找尋中學的資料時,又會擔心子女面試時是否發揮得宜,更擔心子女並不喜歡自己所選的學校。Tutor Circle尋補今天講述一下2020 升中呈分試升中試的歷史!於下方按鈕留下電郵並follow 尋補LinkedIn/Facebook,即可免費獲得2020-2021升中派位指南* !

延伸閱讀:【呈分試比重】2021小五小六升中呈分試攻略 各科計算方法

 

1. 前身—小學會考

小學會考設立於1949年,考生全部均需應考中文、英文、算術、常識四科;其計算成績的形式與現時中學文憑試相近,即由學生考同一份卷後,再按成績統一派位。當時並非所有小六學生都可以獲取考試機會。假若學童就讀於私立小學而非官校的話,則需要於全級考取全三名方有可能前往考試。但是,在眾多考生中,亦只有約三分一人可以升讀官立中學。所以從上述歷史可見,學生面對極大壓力並不是現時獨有的問題,而是由上世紀延續至今。更甚,在精英雲集的情況下,試卷難度比呈分試更高。

下載GRWTH手機應用程式,即可使用消費券Alipay HK, WeChat Pay HK 及 Tap & Go繳付學費並享$20學費減免優惠。【請於GRWTH Pay上選取扣減$20後的學費】

資料及圖片來源


Copyright © 2021 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2021 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

升中試 1

延伸閱讀:【全港中學排名】2021最新 TOP100 內附名校詳細分析 (免費20-21升中派位指南*)

 

2. 現行呈分試簡介

現行的呈分試與小學會考相異,「呈分試」並非全港的公開考試,而是指在中學學位分配辦法(中一派位)下小學需為釐定自己校內學生的名次進行的校內評核。根據現行派位機制,小學要在小五下學期及小六上下學期的三個學期向教育局遞交為其學生進行的校內評核成績。

「呈分試」屬校本專業安排,不同學校可用其校本方式,包括期考、段考、小測、總測、課業或其他專業方法,以及不同的評核次數公平公正地去決定學生的校內名次。學校亦須就校本評核機制諮詢家長和其他持份者,讓大家充分理解相關的評核方式。

由於各學校的課程有別,評核方法及標準亦各有不同,各校「呈分試」所釐定的校內名次不會與其他學校直接比較,不會影響其他學校。教育局會把有關學校往屆學生的「中一入學前香港學科測驗」成績,對應校內應屆學生的名次而得出他們的調整分,讓所有學校的學生可以利用該調整分互相比較,從而編製一份標準化的全港《成績次第名單》,供中學在自行分配學位階段時收生的參考,及至其後用以劃分派位組別,以決定統一派位時的先後次序。

圖片來源

升中試 2

 

2.1 疫情下有關「呈分試」的安排

為準備同學於2020/2021學年升讀中一,現時約七成小學已完成小五「呈分試」,但部分學校因疫情影響而未能如期於七月舉行有關考核。另外,部分學校因有跨境學生未能在六月回港復課及參加考核,因而需要將全校小五「呈分試」延至九月。亦有不少學校需要為跨境學生或其他缺考的學生安排補考。

部分有跨境學生的學校可能因種種困難,包括學生未能回校上課,最終只能在「自行分配學位」階段前進行一次而非往常的兩次校內成績評核。為讓學校有更大彈性完成中一派位所需的「呈分試」,教育局決定容許有跨境學生的學校選擇合併五年級下學期及六年級上學期兩次呈分為一次,為學生只呈報一次的評核成績或名次,並會按相同機制調整每所學校的校內成績。

延伸閱讀:【私人補習價錢】最新2020私人補習價錢!影響私人補習價錢五大因素

 

3. 壓力最大 :數學

假若有家長問:「在眾多科目中,考生應考什麼科目時壓力最大?」一般而言,除非學童有其中一科的成績特別差外,數學會是學童的壓力來源。其原因有二:第一,數學的重要性極高之餘,它是「一卷定生死」的,雖然中、英文科的重要性與數學相同,甚至比數學佔分更重。但是,這兩科均設有四份分卷,假若聽說讀寫四卷中有一卷失手,亦絕非無可挽救。相反,假若考生在數學科表現不佳,便沒有在其他分卷追回成績的機會了。另外,數學科考核的是考試的計算能力與邏輯思維,但是,小五、小六學生的情商(EQ)比成人低,壓力可能使他們未能冷靜地計算,導致被扣分。

圖片來源

升中試 3

4. 反思:是否公平?

相較於以往的小學會考,現時的呈分試的確有其優點。但是,由教育局為學校排名,然後再由學校獨立設計試卷,這種方法令未免有失公平。雖然教育局有其評估方法,但亦未必完全準確。例如:TSA部分科目只是隨機選擇數名學生應考,當中可能出現誤差;部分學生可能認為TSA與其個人利益無關,故不在考試時「交白卷」。另外,既然教育局有能力進行全港性評估,為何又不改為小學會考?

圖片來源

升中試 4

 

 

立即取得升中派位指南

 

 

小結

最後,現時的呈分試與上世紀的小學會考各有利弊,但無論在何種考試制度下,家長永遠是學童最堅實的後盾。假若家長支持子女的話,相信他們最後均會成為有用的人。

延伸閱讀:【保良局第一張永慶中學Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College】 名人讀過的學校?

延伸閱讀 :【荃灣官立中學】荃灣區頂尖官立男女名校 英文100%合格保證

 

*此文章純屬blogger個人分享,並不代表本網誌立場。

 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過35,000個三大導師,最快兩小時幫你搵一個優秀嘅上門導師!

想搵 一個合適嘅私補老師

DSE讀得咁辛苦,想活用知識嚟賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

 

緊貼 尋補 BlogFacebookInstagramLinkedIn,尋補?Tutor Circle

Z世代 修辭手法 Ocamp

英文補習 上莊 中文補習 議論文

slp sample 補習網 數學補習

大學五件事 綜合格式

*由tutorboard.com.hk提供

留言