You are currently viewing 【學校資訊】直資學校好處

【學校資訊】直資學校好處

studentconversion
tutor registration

直資學校深受一眾中產家長的支持,部分學校的小一學額更錄得近三十人爭一席位的激烈情況,受到如斯愛戴,無非因為直資學校在收生、教學語言和課程設計上均享有自由度,家長有權參與和選擇。今天,筆者在Tutor Circle尋補和大家分享直資學校好處。
封面圖片來源

 


直資學校的簡介

一九九一年直資制度出爐,旨在令本港學校體制更加多元化,迄今直資學校大致分為三類。第一類是歷史猶久的傳統名校轉制而來的,例如:聖保羅書院小學、聖保羅男女中學附屬小學;第二類是二千年後新開辦的,例如:港大同學會小學、福建中學附屬學校、培僑書院和香港華人基督教聯會真道書院等;第二類是特色直資學校,此類學校較為標榜學校於教學或背景上活動式為主,當中以第二類的數量佔多。
school的圖片搜尋結果
圖片來源
 

好處一: 直資學校自由度高

一般而言,直資學校給人的印象都是自由度高,少功課,多活動。雖說直資學校賦予家長有權參與校政,甚至可被推選為校董,但部分傳統名校因校譽關係,本身已享有超然地位,加上受到龐大校友網絡的支持,校方傾向維持固有的辦學傳統,家長實際的「話事權」不高。相對下,新辦的直資學校沒有傳統的包袱,無論在發展改革和家長參與度上都顯得較為積極進取。
 
由於直資學校既獲得政府資助,也可收取學費,加上擁有高度自主權,無可否認,它在資源運用上比起一般官立和津貼小學具有彈性。直資學校具備八大優勢:課程國際化、自訂教學語言、校園設備齊備、高學歷師資、師生比例低、重視家長聲音、課外活動豐富、強化升學支援。不過在一輪殺校風潮後,現存不少官津小學都自強不息,調配資源推行小班教學及採用活動教學模式,為學生度身訂造教材,故直資學校的優勢已非獨有 ,但在教學資源上直資學校仍處於上風的位置。
 
另外, 直資學校是沒有校網限制的,全港各區家 長也可以自由選擇,為孩子報讀心儀學校。
 好處二:直資學校為學生建立人際網絡

為何家長「爭崩頭」都要入名校,除了為名氣,為成績,還有上流社會的人際網絡。直資學校的學生大部分來自富裕家庭,他們有較多家庭支援,外出見聞,參加不同的課外活動的機會都比貧窮家庭來得容易,視野自然變得更廣闊。同學們自然從這「小社會」建立人際網絡,長大後可套用在現實社會,正有謂: 「識人好過識字」。
social的圖片搜尋結果
圖片來源
 


Copyright © 2024 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2023 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

好處:直資學校老師質素較好

由於大部分直資學校老師都是以合約形式聘請,因此老師們不能像津校般「懶懶閒,等出糧」。反之直學校老師需要博取好表現,才有機會留下來。因此,在大競爭下,直資學校老師質素不會差。
 

總結

若家長對直資學校情有獨鍾,不妨從學校的教育理念和子女的個性入手,揀選最相配的學校。目前一些新辦的直資學校為吸引足夠學生報讀,必須滿足家長的期望,是以學校普遍會提倡一些較獨特的辦學理念。譬如,有些學校主張少功課、多活動。面對這些理念時,家長宜三思是否認同。若始終認為多功課、少活動對子女較有好處的話,便不應選擇這類學校。
 
【延伸閱讀】國際學校排名一覽
【延伸閱讀】聖馬可中學
【延伸閱讀】【最昂貴的直資學校】啓思中學
 
此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。
 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過10,000個三大導師,即日幫你搵一個合適既導師!

想搵 一個合適既私補老師

 

DSE讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

緊貼尋補 BlogFacebook  Instagram,尋補?Tutor Circle
 
Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp smaple 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式

 

*此文章由 Blogger個人/編輯團隊 分享並僅供參考,意見及內容並不代表本網誌立場,Tutor Circle 尋補 對信息或內容所招至的損失或損害,不會承擔任何責任。


尋補?Tutor Circle!

其他人還看了……

中學排名  呈分試  升中面試  英文補習
大學收分  Jupas  副學士  DSE筆記
大學五件事  私補價錢  Ocamp  暑期工
生日好去處  IQ題  任坐Cafe

留言