You are currently viewing 【網絡欺凌】終身傷害…不可一不可再

【網絡欺凌】終身傷害…不可一不可再

  • Post author:
  • Post category:學校簡介
  • Post published:2020-06-04
  • Post last modified:2020-06-04
studentconversion
tutor registration

網絡欺凌是指一個人或一群人,不斷利用資訊及溝通科技,例如是社交網絡、即時短訊工具、SMS短訊等,針對另一人或一群人,蓄意及反覆地作出帶有敵意的行為,意圖作出傷害。網絡欺凌可以是騷擾、恐嚇、詆毀、威脅、假冒他人、又或是散播謠言或虛假訊息,以圖損害對方的聲譽或友誼。讓Tutor Circle尋補和你一起分析網絡欺凌吧!


網絡欺凌後果嚴重嗎?

網絡欺凌可以令受害人害怕、不快及失去自信,更嚴重的,是受害人可能會萌生自殺念頭,尤其是當一群人聯合起來,持續地奚落、蔑視或貶低受害人,特別是涉及性的指控,所造成的傷害往往更大。

網絡欺凌嚴重性。圖片來源如何應對網絡欺凌

  • 兒童應向家長、教師或可信任的成年人尋求協助。
  • 對於較輕微的網絡欺凌事件,最佳的回應可以是不作回應。
  • 如欺凌訊息持續,可以利用社交網站的攔阻功能來停止接收欺凌訊息。
  • 直接向社交網絡營運商投訴,因為侮辱性的內容可能違反其可接受的使用政策,須被移除。
  • 如張貼的訊息含有刑事成分例如刑事恐嚇,或涉及民事過失例如誹謗或可導致傷害的造假消息,可以考慮報警或徵詢法律意見。
  • 如網絡欺凌活動涉及不當收集及使用個人資料,可向個人資料私隱專員公署作出投訴。

網絡欺凌的後果可大可小,不可一不可再!
延伸閱讀:【抑鬱症】患者自白 :一種會上癮的悲傷


Copyright © 2024 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2023 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

心情一定會大受影響,堅強面對!尋求幫助!圖片來源

資料來源自:香港個人資料私隱專員公署

如何解決網絡欺凌問題

現今的網絡影響力甚大,不再只是虛擬世界,每個人須為個人在互聯網的言行負責,要提防網上欺凌,應時刻保障自己的私隱,明白任何上載互聯網的資訊均有機會被公開。不應隨便打開或回答陌生人的電郵、避免在任何網站上載私隱照片及對敏感資料如密碼等加以保密。同時,亦須留意自己在網上的表現及與人相處的態度是否合乎禮貌,應以自律及尊重為原則。即使是旁觀者,轉載、分享及「讚好」網上資訊時須謹慎小心,避免加深對受害者的傷害,墮入網上欺凌的惡性循環。
在面對網絡欺凌的時候,要勇敢面對,珍惜生命,不應傷害自己的身體!

一名澳洲女童星因欺凌自殺。圖片來源

預防欺凌行為

學校以及家長應對青少年灌輸正確的上網價值觀,訓練他們擁有獨立批判的思考能力。讓他們不要在網絡上隨波逐流,要靠自己獨立的分析能力去判斷每一件發生的事情,防止他們成為網絡欺凌的下一個加害者。同時,老師家長應當教會青少年學懂如何在網絡上保護自己,也不要成為下一個網絡欺凌的受害者。

希望有一天社會都抱有更大的善意,不要再出現欺凌。圖片來源
 
此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。
 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過35,000個三大導師,最快兩小時幫你搵一個優秀既上門導師!

想搵 一個合適既私補老師

DSE讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

緊貼尋補 BlogFacebookInstagram,想尋補?搵Tutor Circle

 
Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp smaple 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式

 

*此文章由 Blogger個人/編輯團隊 分享並僅供參考,意見及內容並不代表本網誌立場,Tutor Circle 尋補 對信息或內容所招至的損失或損害,不會承擔任何責任。


尋補?Tutor Circle!

其他人還看了……

中學排名  呈分試  升中面試  英文補習
大學收分  Jupas  副學士  DSE筆記
大學五件事  私補價錢  Ocamp  暑期工
生日好去處  IQ題  任坐Cafe

留言