You are currently viewing 【移民澳洲】一文看清491點移民澳洲!

【移民澳洲】一文看清491點移民澳洲!

  • Post author:
  • Post category:升學出路
  • Post published:2020-06-09
  • Post last modified:2020-06-09
studentconversion
tutor registration

澳洲是不少港人的理想移居地,當地教育質素高,不少香港學生都選擇到當地升學,而且種族多元,人口組成之中有不少是華裔人口,身在異鄉的感覺也會較少,加上福利好,又終年氣候溫和宜人,乾燥少雨。今天Tutor Circle尋補將要帶大家看看澳洲一項可作為移民途徑的簽證——「491簽證」,想知道是甚麼?馬上往下看!
 


甚麼是491簽證?

2019年11月中,澳洲開始了兩類新的臨時簽證:偏遠地區技術移民簽證和偏遠地區雇主擔保移民簽證,分別簡稱491和494,目的在於鼓勵更多外國人才移民到澳洲的偏遠地區工作、升學和生活,以發展那些地區。

圖片來源

申請條件

需獲得澳洲技術移民打分(EOI)的邀請方可申請,申請人年齡須少於45歲,IELTS每分項達6分,有州政府(可提供擔保的州有:新南威爾士州、北領地州、昆士蘭州、南澳州、塔斯馬尼亞州、維多利亞州及西澳州)或當地親屬(須為在雪梨、墨爾本、布里斯班、黃金海岸和伯斯以外地區居住超過1年並持有澳洲永永居民或澳洲護照之親屬)擔保,並且——作為技術移民最重要的一項——職業在中長期職業列表(MLTSSL)或短期職業列表(STSOL)或偏遠地區職業列表(ROL上,才能被EOI提名。

圖片來源提名職業

三個清單,合起來也有500多個可項的職業,有興趣的話可點這點去看看清單上的工種,然而有一些職業,是2019年才被加入MLTSSL的,這或意味著當地對於這些工作存在一定需求,值得留意一下,包括多媒體產業、經濟及統計學者、環境相關專業、藝術產業、礦產工程師、大學講師等。
 


Copyright © 2024 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2023 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

申請流程

申請人需早通過當局之職業評估和取得IELTS考試成績,提交於EOI算計分數,然後申請州政府之擔保,在得到EOI邀請後兩個月內遞交相關文件申請簽證,申請中可包括配偶和子女。在通過身體檢查和獲批臨時居民簽證(TR)後,就可以前往當地。
 

轉為永久居民

在持有TR後3年,並持有人(包括主申請人及其家庭成員)在該地區工作和生活滿3年,並主申請人之收入在3年之中均達繳稅標準(每年53,900澳幣,即約30萬港元),並有遵守臨居簽證的各項要求,後可以申請轉為永久居民(PR)。

圖片來源
持有491簽證後須滿足條件後才能申請轉為永久居民。
 

主要評論

491簽證持有人只擁有5年的暫居權,而要成功轉為PR,其中一個條件是每年繳稅達53,900澳幣,這確保了申請人的收入達到一定水平,而有意見指出,在沒有PR的情況下,找到工作並非易事,加上要達到如此收入,故要成功以491簽證方式獲得永久居留權,甚有難度。

圖片來源
要成功轉為PR,其中一個條件是每年繳稅達53,900澳幣。
 

總結

491簽證是幾年才有的新移民途徑,其雖然包括了大量的提名職業項目,申請亦不十分困難,然而要成功由491簽證過渡到成為永久居民,必須成功在當地找到工作,並取得可觀的收入,門檻有一定高度,有興趣申請的話宜先評估一下獲得491簽證後能否滿足相關的轉PR要求。
(SBS:偏遠地區技術移民491簽證11月開放:8大要點一覽、CEN:189190491簽證介紹與申請流程 & EOI、First Migration:澳洲偏遠地區新491簽證詳解,內附新491489簽證政策對比、EEVS:491偏遠地區技術移民簽證、SOL:澳洲技術移民 2019 最新移民清單大全
 
【延伸閱讀】Working Holiday都可以變移民?4個英聯邦國家的工作簽證
 
 
 
此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。
 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過35,000個三大導師,最快兩小時幫你搵一個優秀既上門導師!

想搵 一個合適既私補老師

DSE讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

緊貼尋補 BlogFacebookInstagram,想尋補?搵Tutor Circle

 
Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp smaple 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式

*此文章由 Blogger個人/編輯團隊 分享並僅供參考,意見及內容並不代表本網誌立場,Tutor Circle 尋補 對信息或內容所招至的損失或損害,不會承擔任何責任。


尋補?Tutor Circle!

其他人還看了……

中學排名  呈分試  升中面試  英文補習
大學收分  Jupas  副學士  DSE筆記
大學五件事  私補價錢  Ocamp  暑期工
生日好去處  IQ題  任坐Cafe

留言