You are currently viewing 【專注力】專注力不足 好難定心溫書?幾個建議你要知道!

【專注力】專注力不足 好難定心溫書?幾個建議你要知道!

  • Post author:
  • Post category:小編分享
  • Post published:2020-08-31
  • Post last modified:2020-08-31
studentconversion
tutor registration

 相信正在讀書的同學們一定不希望出現專注力不足的情況,尤其是在考試或測驗之際。考試或測驗的時候專注力不足,無法集中精神溫習真是讓人頭疼。小編今次便為大家解開專注力不足,並且提供一些方法來幫大家集中專注力!
 


什麼是專注力不足

          專注力不的主要徵狀包括專注力弱、過度活躍和 行為較衝動。這些徵狀造成學習或社交上的困難,並可能導致情 緒問題或自我形象低落,令患者在生活適應上出現重大問題。即使到了青年時期,專注力弱的行為仍然會存在,但過度活躍的行為就會減少。有些同學會在學習的時候難以集中精神,容易讓自己分心、生活缺乏條理、做事欠效率、欠缺耐性及 行為衝動。而且這些徵狀可能會一直持續。
圖片來源

番茄工作法

 
             對於一個天生我材的學霸來說,一口氣學習幾個小時並不是問題,但對於常人來說,並不是每個人都可以長時間學習而且高度集中的。因為如此,番茄工作法的發明便衍生出來了,番茄工作法是使用一個定時器,每25分鐘完成一個task,然後享有5分鐘的休息但大家不要小看這5分鐘的休息時間,這五分鐘小編建議大家不要使用手機,盡量閉目養神去休息,休養眼睛,會是在床上躺一會兒。學習是心身都疲倦,所以躺一下也是不錯的選擇。
圖片來源保持整潔並準備好所有需要物品

 
             學習的時候想要高度集中,必須要準備好所有文具和所需要的書籍,溫習和練習筆記,並可以準備水和一些水果以及其他所需用品。如果一旦進入了高度集中,再去離開座位做其他事情,那我們所建築的高度集中大樓便會倒塌,好不容易建築起來的大廈便要重新再建築。如果在這個高度集中的時間裡去打破專注,便要花上15-20分鐘重新建立,建立狀態也是一種花費能量的動作。所以,小編建議大家一定要準備好糧草,才去「打大佬」啊!
圖片來源

 
**現在從以下banner按鈕轉載到 Tutor Circle 尋補網站,並輸入優惠碼 TCBLOG2020即可享$20學費減免,事不宜遲,馬上去搜索適合導師上課吧**

 


Copyright © 2024 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2023 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

多看學習和生活的Vlog

 
             學習就是需要動力,小編推薦大家可以多看看一些Daily Vlog或是Study Vlog,看看別的博主的一天是怎麼過的。一天的時間不僅僅是學習,還要有儀式感。有些博主的Vlog記錄了自己一天,疊被子,做精緻的早餐,寫上清單,做運動,開啟美好的一天。至於Study Vlog,小編推薦大家在溫習的時候可以看一些Real Time的學習,也就是Study with me,這樣就好像是真的有人在和自己一起溫習,動力也會大大增加!
 
 
此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。
 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過35,000個三大導師,最快兩小時幫你搵一個優秀既上門導師!

想搵 一個合適既私補老師

DSE讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

緊貼尋補 BlogFacebookInstagram,想尋補?搵Tutor Circle

 
Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp smaple 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式

 
 

*此文章由 Blogger個人/編輯團隊 分享並僅供參考,意見及內容並不代表本網誌立場,Tutor Circle 尋補 對信息或內容所招至的損失或損害,不會承擔任何責任。


尋補?Tutor Circle!

其他人還看了……

中學排名  呈分試  升中面試  英文補習
大學收分  Jupas  副學士  DSE筆記
大學五件事  私補價錢  Ocamp  暑期工
生日好去處  IQ題  任坐Cafe

留言